• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
 • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
 • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Asetet e trashëgimisë kulturore

Rendit sipas

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  Y  Z 

Kategoritë
 • Trashëgimi Arkeologjike:
 • 39%
 • Trashëgimi Arkitekturale:
 • 61%
 • Trashëgimi e Luajtshme:
 • 0%
 • Peisazh Kulturor:
 • 0%
 • Trashegimi Shpirtërore:
 • 0%

Trashëgimia e Luajtshme:

Trashëgimia Shpirtërore:

Peisazh Kulturor:

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024