• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

VIZIONI YNË

VIZIONI

Të jetë një institucion publik i pavarur në fushën e trashëgimisë kulturore në nivel shtetëror, në përmbushjen e detyrave ligjore dhe kushtetuese; Institucion modern i qëndrueshëm, i pavarur dhe inovativ në nivel më të lartë evropian, duke respektuar standardet dhe kriteret ndërkombëtare në vlerësimin e trashëgimisë kulturore; Rritja e vetëdijes së komunitetit dhe interesit publik në trashëgimi kulturore brenda dhe jashtë venditPërkushtimi i stafit profesional mbi rëndësinë dhe vlerën e trashëgimisë kulturore në Republikën e Kosovës.

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024