• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage
Nr. Emri i asetit

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024