• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Strategjia dhe Plani i Punës

Plani i punës 2019

Strategjia e KKTK 2017 - 2022

PLANI I PERFORMANCËS I KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE PËR VITIN 2023

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024