• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Transparenca

European Heritage Volunteers Application Form

List of European Heritage Volunteers Projects 2019 supported by Kosovo Council for the Cultural Heritage 06.06.2019

Komente dhe rekomandime për hulumtimin “Zbatimi i Ligjit Nr.02L-88 Për Trashëgimi Kulturore”

No video live


Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2020