• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Strategjia e KKTK 2017 - 2022

Plani i punës 2019

Raporti vjetor i punës 2018

RAPORTI PËR PROJEKTET E INVESTUARA NË TRASHËGIMI KULTURORE NGA MKRS 2008-2018 (Analizë e gjendjes aktuale të trashëgimisë kulturore)

RAPORTI I AUDITIMIT PËR KËSHILLIN E KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE PËR VITIN FINANCIAR TË PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

List of European Heritage Volunteers Projects 2019 supported by Kosovo Council for the Cultural Heritage 06.06.2019

Komente dhe rekomandime për hulumtimin “Zbatimi i Ligjit Nr.02L-88 Për Trashëgimi Kulturore”

European Heritage Volunteers Application Form

SHPALLJE KONKURS I BRENDSHËM -AVANCIM /OGLAS INTERNI KONKURS - AVANCIRANJE 18 05 2019

SHPALL KONKURS - Zyrtar i lartë për Trashëgimi Kulturore (Prishtinë, 23.06.2018)

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT Zyrtar i lartë për Trashëgimi Kulturore (Prishtinë, 10.07.2018)

VIZITË E KOMISIONIT PËR ARSIM, SHKENCË, TEKNOLOGJI, KULTURË, RINI, SPORTE, INOVACION DHE NDËRMARRËSI NË KËSHILLIN E KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE (Prishtinë, 15.02.2019)

VIZITË E GRUPIT MONITORUES TË LIGJIT PËR TRASHËGIMI KULTURORE NË KKTK 07.062019

Vizite zyrtare në Institutin e Monumenteve të Kulturës së Republikës së Shqipërisë 05.06.2019

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2021