• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Strategjia e KKTK 2017 - 2022

Plani i punës 2019

PLANI I PERFORMANCËS I KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE PËR VITIN 2023

Raporti vjetor i punës 2018

RAPORTI VJETOR I KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE (2022)

RAPORTI VJETOR I KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE (2021)

PËRGJEGJËS PËR SINJALIZIM Betim Elezi betim.elezi@rks-gov.net 038/20010970

List of European Heritage Volunteers Projects 2019 supported by Kosovo Council for the Cultural Heritage 06.06.2019

Komente dhe rekomandime për hulumtimin “Zbatimi i Ligjit Nr.02L-88 Për Trashëgimi Kulturore”

SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore

Shpallje për ekspert të jashtëm në Komisionin e Pranimit për Nivelin profesional në fushën ligjor 15.09.2023-21.09.2023

VIZITË E KOMISIONIT PËR ARSIM, SHKENCË, TEKNOLOGJI, KULTURË, RINI, SPORTE, INOVACION DHE NDËRMARRËSI NË KËSHILLIN E KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE (Prishtinë, 15.02.2019)

VIZITË E GRUPIT MONITORUES TË LIGJIT PËR TRASHËGIMI KULTURORE NË KKTK 07.062019

Vizite zyrtare në Institutin e Monumenteve të Kulturës së Republikës së Shqipërisë 05.06.2019

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024