• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore mbështet pjesëmarrjen e studentëve të UP-së në projekte vullnetare të European Heritage Volunteers 06.06.2019

Data e publikimit: 13.06.2019

Sot, me datë 06.06.2019 Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore (KKTK) në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, oranioj sesion inormues, për mundësinë e pjesëmarrjes së studentëve në trajnime dhe projekte vullnetare për trashëgimi kulturore, të organizuara nga European Heritage Volunteers. Në këtë sesion informues pjesëmarrës ishin profesor dhe student nga Fakultetit i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Departamenti Arkitekturë dhe Fakultetit Filozofik, Departamenti Antropologji Kulturore dhe Arkeologji, si dhe Departamenti i Historisë . Takimi i sotëm është produkt i një bashkëpunim në mes të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” dhe Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore, tha prof.Florina Jerliu. Idea e këtij bashkëpunimi është të involvojmë studentët , profesionistët e rinjë në projektet të cilat do e zhvillojnë kuadrin e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ndër të tjera prof. Jerliu falënderoj KKTK për mundësinë që iu është dhënë studentëve të marrin pjesë në projektet e EHV. Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore përmes memorandum bashkëpunimit që ka me European Heritage Volunteers dhe Universitetin e Prishtinës u mundëson studentëve pjesëmarrjen në projekte të ndryshme vullnetare në trashëgimi kulturore. “Jemi të lumtur që kemi arritë të kemi marrëveshje me EHV e cila realizon mbi 50 projekte vullnetare brenda vitit në tërë Evropën dhe është koordinatore e projekteve vullnetare në trashëgimi kulturore në kuadër të UNESCO-së. KKTK përkrah studentët, si promotor kryesor në menaxhimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të Republikës së Kosovës përmes mbulimit të shpenzimeve të pjesëmarrjes dhe udhëtimit”, theksoj Udhëheqësi Ekzekutiv i KKTK z.Isuf Koci. Drejtori Ekzekutiv i European Heritage Volunteers z. Bert Ludwig, prezantoi projektet e realizuara deri më sot si dhe ato të cilat do të realizohen për vitin 2019, duke përfshirë këtu dhe projektet të cilat do të përkrah KKTK. Studentët u njoftuan rreth mënyrës së aplikimit në projektet e EHV.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023