• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Autokton - Varrezat hebraike

Data e publikimit: 02.07.2024

https://www.youtube.com/watch?v=0s7EqLzuHd0
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024