• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Promovimi i trashëgimisë kulturore Emisioni: Autokton Aseti: Kulla e Ali Demë Gecit, Komuna e Deçanit

Data e publikimit: 23.05.2024

https://www.youtube.com/watch?v=JDaKiYVMmkw
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024