• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Takim zyrtar më Shefin e Zyrës së TIKA në Kosovë z. Hasan Burak Ceran (Prishtinë, 24.04.2019)

Data e publikimit: 14.05.2019

Sot , Udhëheqësi Ekzekutiv z.Isuf Koci zhvilloj takim zyrtar me z. Hasan Burak Ceran, Shefi i Zyrës së TIKA në Kosovë. z.Koci, fillimisht uroj Ditën e Komunitetit Turk në Kosovë dhe falënderoj TIKA-ën për ndihmën të cilin ka dhëne në vazhdimësi për trashëgimin kulturore të Kosovës. Z. Ceran u njoftua për rolin dhe mandatin e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturor si dhe përbërjen e anëtarve ku çdo herë përfshihet edhe komuniteti Turk. z.Ceran, shprehu përkushtimin për të përkrahur Republikën e Kosovës në ruajtjen e trashëgimisë kulturore të të gjitha komuniteteve si dhe mundësin e bashkëpunimit në të ardhmen më Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore .
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023