• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Takim zyrtar me z.Riccardo Serri , Ushtrues Detyre Udhëheqës i Zyrës së BE-së / Udhëheqës i Seksionit Politik , Ekonomik dhe Integrimit në BE (Prishtinë, 09.08.2018)

Data e publikimit: 14.05.2019

Me kërkesë të Udhëheqësit Ekzekutiv z.Isuf Koci, sot u zhvillua takim zyrtar me z. Serri Ushtrues Detyre Udhëheqës i Zyrës së BE-së. z. Serri u njoftua për rolin dhe mandatin e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore , sfidat që është duke kaluar trashëgimia kulturore e Kosovës si pasojat e mos respektimit të ligjeve të trashëgimisë kulturore në Republikën e Kosovës, si dhe mundësin e bashkëpunimit në të ardhmen. Në këtë takim z. Koci, njoftoj z.Serri për rekomandimet drejtuar Ministrisës së Administratës Publike për reformat në administraten shetetërore dhe të agjencive të pavarura. z.Serri, shprehu përkushtimin e BE-së për të përkrahur Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore si institucion mjaft i rëndësishëm për trashëgimin kulturore në Republikën e Kosovë.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023