• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore mori pjesë në inaugurimin e Shkollës së parë shqipe “Ismail Qemali” në Ferizaj, e restauruar nga MKRS pas zjarrit të vënë në vitin e kaluar

Data e publikimit: 17.04.2024

Në kuadër të kësaj ceremonie dhe për nder të Ditës Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve, KKTK prezantoi ekspozitën e aseteve të trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përhershme. Statusin e mbrojtjes së përhershme të Trashëgimisë Kulturore në Republikën e Kosovës e gëzojnë 83 asete të kategorisë arkitekturale, arkeologjike si dhe dy peizazhe kulturore.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024