• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Procesi për shpallje në mbrojtje të përhershme dhe përcaktimi i zonës së mbrojtur të aseteve të trashëgimisë kulturore

Data e publikimit: 14.05.2019

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore ( KKTK) më datë 22.05.2018 organizoj punëtorinë “Procesi për shpallje në mbrojtje të përhershme dhe përcaktimi i zonës së mbrojtur të aseteve të trashëgimisë kulturore”. Qëllimi i organizimit të kësaj punëtorie ishte prezantimi i aplikacionit për shpallje të trashëgimisë kulturore materiale në mbrojtje të përhershme së bashku me udhëzuesin. Në punëtori u diskutua edhe për përcaktimin e zonës së mbrojtur të aseteve të trashëgimisë kulturore. Pjesëmarrës në këtë punëtori ishin përfaqësues nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit , Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencia Kadastral e Kosovës, drejtor dhe zyrtarë nga Qendrat Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve, Muzeu i Kosovës, Instituti Arkeologjik etj. Shafi Gashi kryetar i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore, bëri hapjen e punëtorisë, fillimisht duke i falënderuar pjesëmarrësit për prezencën e tyre në këtë punëtori, duke vlerësuar së procesi i shpalljes së trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përhershme dhe përcaktimi i zonave të mbrojtura është mjaftë i rëndësishëm në ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Kjo punëtori është në kuadër të mandatit dhe në vazhdën e punës së KKTK për shpalljen e trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përhershëm. Isuf Koci udhëheqës ekzekutiv i KKTK, bëri prezantimin e aplikacionit së bashku më udhëzuesin për plotësim. Për të pranishmit në punëtori, z. Koci ndau praktikat për format e aplikacioneve në rajon dhe me gjerë. Përvojat me procesin e shpalljes në mbrojtje të përhershme dhe përcaktimin e zonës së mbrojtur të aseteve të trashëgimisë kulturore ndan panelistë vendor dhe nga rajoni. Historiani i artit Dr. Fejaz Drançolli si dhe arkeologet nga Shqipëria Dr.Ols Lafe dhe Elio Hobdari. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe Agjencia Kadastral e Kosovës, shprehen gatishmërinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për të gjitha çështjet që ndërlidhen me fushën e trashëgimisë kulturore. Kjo punëtori ofroj mundësinë pjesëmarrësve që të japin imputet e tyre profesionale dhe të kontribojnë që procesi i shpalljes në mbrojtje të përhershme dhe përcaktimi i zonës së mbrojtur të jetë profesional dhe transparent. Në mbyllje të kësaj punëtorie të gjithë pjesëmarrësit u dakorduan që brenda një afati të shkurtër të japin vërejtjet, sugjerimet dhe rekomandimet lidhur më aplikacioni dhe udhëzuesin e prezantuar nga KKTK.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024