• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Cultural heritage assets under permanent protection

Data e publikimit: 11.11.2022

Cultural heritage assets under permanent protection
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023