• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Këshilli mirëpriti ambasadorin e OSBE-së

Data e publikimit: 03.10.2022

Kryetarja e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore znj. Zanita Halimi mirëpriti sot ambasadorin e OSBE-së misioni në Kosovë z. Michael Davenport Në takim është diskutuar për rolin e rëndësishëm të Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Për procesin e vlerësimit të aseteve në mbrojtje të përhershme, planet e menaxhimit, ngritjen e vetëdijës për trashëgiminë kulturore edukimin për trashëgiminë kulturore. U dakorduan që të bashkëpunojnë tutje për mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024