• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

NJ O F T I M

Data e publikimit: 18.04.2023

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve prezanton raportin: “Vlerësimi i aseteve në mbrojtje të përhershme të shpallura në vitin 2016” Prezantimi i raportit mbahet me datë 20 prill 2023, nga ora 13:00 në ndërtesën e Hotel Grand, kati 3, Prishtinë. Ftohen, mediat që të përcjellin këtë aktivitet. Ju mirëpresim!
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024