• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

ORGANIZIMI

Luljeta Arifi
luljeta.arifi@rks-gov.net
(+383) 20 010 - 934

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023