Contact

Address:

Kompleksi Rilindja, kontejneri nr.3, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

Tel:

+383 (0) 38 211 617

+383 (0) 38 211 587

 

All calls in number 080011110 are free.

 

Email:

kktk@ks-gov.net