Shpallje dhe njoftime

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESHËM

Për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zhvillues i programeve - ekspert për teknologjinë informative

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E SUKSESHËM

Për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Trashëgimi Kulturore