Kontakti

Adresa:

Kompleksi Rilindja, kontejneri nr.3, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës 

Tel:

+383 (0) 38 211 617

+383 (0) 38 211 587

 

Të gjitha thirrjet në numrin 080011110 janë pa pagesë.


Email:

kktk@rks-gov.net